gototopgototop
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • cyan color
 • red color
X68n1314 古尊宿语录目录 (一卷) 【日本 道忠编】 打印

卍新纂续藏经 No. 1314 古尊宿语录目录

日本 道忠编

1卷

今刊古尊宿语录目录

·第一卷 ·序(误载第七卷之末)

·南岳大慧行状

·马祖大寂行状

·百丈怀海语录

·第二卷 ·百丈之余

·黄檗断际语录

·第三卷 ·黄檗断际宛陵录

·第四卷 ·临济慧照语录

·第五卷 ·临济之余

·兴化语录

·第六卷 ·睦州语录

·第七卷 ·南院语要

·风穴语录(与正灯所录大异)

·第八卷 ·首山念语录

·第九卷 ·石门慈照凤岩集

·第十卷 ·汾阳昭语录

·承天嵩语录

·第十一卷 ·慈明语录(与正灯录四大异)

·第十二卷 ·南泉普愿语要

·子湖山神力语录

·第十三卷 ·赵州真际语录

·第十四卷 ·赵州之余

·第十五卷 ·云门匡真广录上

·第十六卷 ·云门广录中

·第十七卷 ·云门广录

·第十八卷 ·云门广录下

·第十九卷 ·杨岐会语录(序二首误安卷末道吾语之后)

·道吾真语要

·第二十卷 ·海会演语录

·第二十一卷 ·演和尚之余

·第二十二卷 ·演和尚之余(东山录也)

·第二十三卷 ·叶县省语录

·第二十四卷 ·神鼎諲语录

·第二十五卷 ·大愚芝语录

·第二十六卷 ·法华举语要

·第二十七卷 到三十四卷 ·眼语录

·第三十五卷 ·大随神照语录

·第三十六卷 ·投子语录(大同)

·第三十七卷 ·鼓山神晏法堂玄要广集

·第三十八卷 ·洞山初语录

·第三十九卷 ·智门祚语录

·第四十卷 到四十一卷 ·云峰悦语录

·第四十二卷 到四十五卷 ·真净语录

·第四十六卷 ·琅玡觉语录

·第四十七卷 ·东林云门颂古

·第四十八卷 ·佛照奏对录

新刊增鼓山本撰二十家者。一十六家。总三十六家。

又新刊逸白云端录。

又正灯录(五卷一丈)。杨岐录所引。古尊宿录语(名文会又曰。筠州九峰院受业)。此本及续刊杨岐录不载。然则东阳所览。又别刊也。

 

工信部备案

粤ICP备11074067号